Contacts
Address
Shree Gajanan Maharaj Mandir
Kanhor, Badlapur, Thane District,
Maharashtra, India
Tel: +91 0251-2665984


Trustees

  • Dr. Jayaprakash Wagh, 7, Natalwala Terrace, Gokhale Road, Dadar, Mumbai 400 028
  • Shri Govind Rajaram Apte, Devdharwada, Badlapur, Dist. Thane, Phone 0911 694370
  • Shri Vikas Gupte
  • For Services

  • Mandir Office Ph. No. 0251-2665984
  • Shri Pappu Pande Cell No. 9850009968
  •